Zaterdag 17 juni organiseerde de CJB samen met haar zusterorganisatie de KNE (Communistische Jeugd van Griekenland) een evenement in Leiden over de rol van het onderwijs en onderzoek onder het kapitalisme. Centraal stond hierbij de leus: “Wetenschap en onderwijs in het belang van de monopolies, of in het belang van de bevolking?” Het evenement werd bezocht door zowel Nederlandse als internationale studenten. Het evenement was ook een stap vooruit in de samenwerking tussen CJB en KNE, waarbij we als communistische zusterorganisaties samen strijden voor de omverwerping van het kapitalisme, voor het socialisme.

Als communisten proberen we inzicht te verkrijgen in hoe het kapitaal gebruik maakt van het onderwijs om haar winsten te vergroten. Het kapitaal probeert via het onderwijs om goed opgeleide, maar goedkope arbeidskrachten te produceren. Dit heeft onder andere als gevolg dat de lasten van het onderwijs op de schouders van de studenten wordt afgewenteld (zie bijvoorbeeld de invoering van het leenstelsel). De positie van afgestudeerde studenten wordt daarmee slechter; dit is gunstig voor de werkgevers omdat zij nu arbeiders kunnen inhuren die niks te eisen hebben.

KNE-CJB_science_and_education

“Wetenschap en onderwijs in het belang van de monopolies, of in het belang van de bevolking?”

Daarnaast wordt het onderwijs systematisch aangepast aan het bedrijfsleven.[1] Zowel de inhoud als het aanbod van studies wordt sterk beïnvloed door de noden van de markt. Het kapitaal promoot bijvoorbeeld momenteel heel sterk de technische sector, met name de IT, omdat daar veel winst te behalen valt.[2] Andere studies die “niet nuttig” zijn, waaronder bijvoorbeeld de geesteswetenschappen, worden ofwel wegbezuinigd, ofwel sterk ingeperkt.

Ook wetenschappelijk onderzoek wordt voor een groot deel beïnvloed door de rol van het bedrijfsleven. Onderzoek dient niet om de problemen van de bevolking op te lossen, maar dient om zo veel mogelijk winst uit te halen. Er is onder wetenschappers een trend van groeiende concurrentie, bijvoorbeeld onder PhD studenten die elkaar de tent uitvechten voor een studiebeurs om hun onderzoek te kunnen bekostigen. De inhoud van het onderzoek wordt geofferd op het altaar van de winstmaximalisatie.

Ons alternatief kan alleen het socialisme zijn. Hoewel er beperkte mogelijkheden zijn om verbeteringen in het onderwijs door te voeren onder het kapitalisme, zijn deze verbeteringen altijd van tijdelijke aard, en zijn ze slechts het resultaat van strijd. Alleen een socialistisch systeem kan ons een “onderwijs voor de bevolking” geven.

Lees de bijdrages voor het evenement van de CJB (engelstalig) hier en KNE (engelstalig) hier.

[1]Zie: https://www.voorwaarts.net/universiteit-past-zich-aan-het-bedrijfsleven-aan

[2] Zie: https://www.cpb.nl/persbericht/329043/ict-van-groot-belang-voor-economische-ontwikkeling