Internationaal Bureau

De Turkse Communistische Partij (TKP), die dit jaar haar 100-jarig bestaan viert, hield afgelopen weekend haar 13e Congres. De NCPN onderhoudt goede banden met de TKP en heeft de onderstaande groet naar de TKP verstuurt ter gelegenheid van het 13e Congres. De oorspronkelijke groet was in het Engels en kan hier gelezen worden.

 

“Beste kameraden,

We sturen jullie hartelijke groeten namens de communisten in Nederland. De Nieuwe Communistische Partij van Nederland wenst jullie veel succes toe voor jullie 13e congress en we feliciteren jullie met jullie partij’s 100-jarige bestaan.

Nu de contradicties van het kapitalisme en de tegenstellingen tussen de imperialistische machten steeds meer toenemen, is de strijd om het kapitalisme omver te werpen en het socialisme-communisme op te bouwen hoogst noodzakelijk. Het is op dit pad dat de werkende klasse hun leefomstandigheden kan verbeteren. Dit jaar is dat nog duidelijk geworden vanwege de desastreuze gevolgen van COVID-19 voor de werkende klasse en het onvermogen van de burgerlijke regeringen om adequaat dit probleem aan te pakken, maar ook vanwege de uitbraak van een nieuwe kapitalistische economische crisis. 

We eren de strijd die de TKP heeft doorstaan gedurende de vele jaren van haar bestaan. Jullie partij heeft te maken gehad met veel vormen van burgerlijke onderdrukking en is nooit gestopt met het organiseren en terugvechten. Met een revolutionaire houding en door de continue wetenschappelijke studie van de specifieke omstandigheden waarin we operen, zullen we het moeilijke overwinnen, het kapitalisme omverwerpen en het socialisme-communisme oprichten.

 

Met kameraadschappelijke groeten,

 

Internationaal Bureau

Nieuwe Communistische Partij van Nederland (NCPN)