Beste kameraden,

We willen alle arbeiders een goed en strijdvaardig 2022 wensen. Het zal een jaar worden waarin de solidariteit tussen, en de strijd van, de arbeidersklasse nog belangrijker wordt dan dit jaar. De eerste indicaties van een kapitalistische crisis tekenden zich al af, maar covid-19 heeft dit proces in een sneltreinvaart gebracht. Ook in 2022 zullen wij daar de gevolgen van gaan voelen. Op het moment wordt de klap van de crisis nog verzacht door de regelingen van de regering die erop gericht zijn om de ondernemers een hand boven het hoofd te houden en de koopkracht enigszins op peil te houden. De stijgende inflatie is echter een teken dat dat steeds minder goed lukt. We kunnen verwachten dat de rekening voor de crisis weer bij de arbeidersklasse neer wordt gelegd.

Daarom is het enorm belangrijk om van ons te laten horen. Om ons te verzetten tegen de afbraak van onze verworvenheden en de bezuinigingen die zeker zullen volgen. Organisatie van werkenden en strijd voor verbetering loont. Zo heeft de #Nietmijnschuld-campagne het leenstelsel in het Hoger Onderwijs van tafel weten te boksen. Dat kon alleen doordat honderden jongeren zich organiseerden en maandenlang actie bleven voeren.

De crisis in de gezondheidszorg dendert ondertussen voort en toont hoe aangetast ons zorgsysteem is door jaren van afbraakbeleid en privatisering. De medewerkers in de zorg verdienen onze solidariteit, maar nog meer dan dat verdienen ze een systeem dat hen niet over de rand van burn-outs en uitputting duwt. Ook de campagne van de regering om covid-19 te bestrijden laat te wensen over. Door continu veranderend en halfslachtig beleid gericht op eigen verantwoordelijkheid in plaats van collectieve ondersteuning, raakt de bevolking verdeeld. Werkenden en kleine zelfstandigen voelen de klappen, terwijl de grote bedrijven vrolijk doordraaien. Allemaal om hun winsten zoveel mogelijk te beschermen.

2022 zal een strijdbaar jaar worden, waarin we zowel achteruit als vooruit kijken. Niet alleen heeft de NCPN haar congres dit jaar, maar ook vieren we dat de partij 30 jaar bestaat en haar krant, Manifest, 40 jaar.  Dat zijn belangrijke mijlpalen die komen op een belangrijk moment in de ontwikkeling van de strijd van de arbeidersklasse in Nederland. Steeds beter zijn wij in staat om samen met de arbeidersklasse een vuist te maken voor haar belangen en het congres en de herdenkingen van dit jaar zullen daarin belangrijke stappen zijn. Immers heeft de arbeidersklasse nog steeds niks te verliezen, behalve haar ketenen. En een wereld te winnen. Voor het socialisme-communisme!

Een strijdbaar 2022 namens de Nieuwe Communistische Partij Nederland en de Communistische Jongeren Beweging.