Verklaring NCPN-CJB

Het aantal ziekenhuisopnamen en doden door corona neemt in rap tempo toe. Ondertussen voelen steeds meer mensen de gevolgen van de nieuwe economische crisis. Onder werkers, studenten en scholieren is er grote onzekerheid over de tweede golf en de economische crisis, evenals wat dit zal betekenen voor hun werk of opleiding. De regering weigert echter oplossingen te bieden en laat alles over aan de ‘individuele verantwoordelijkheid’. Alleen het grootkapitaal kan rekenen op ruimhartige steun.

De NCPN en CJB strijden voor concrete eisen om de onderstaande problemen aan te pakken.

 

Werkenden

Werkenden zien hoe hun rechten onder mom van corona in de ijskast worden gestopt. Op werkplekken worden de gezondheidsmaatregelen nog te vaak door werkgevers aan hun laars gelapt en worden vaak nauwelijks beschermingsmiddelen beschikbaar gesteld (zoals desinfectiemiddelen en zo nodig mondkapjes, handschoenen etc.).

Veel mensen moeten thuiswerken, en dat gaat veelal gepaard met verhoogde werkdruk, onbetaald overwerken, de verwachting dat werkers 24/7 beschikbaar zijn, en het niet beschikbaar stellen van noodzakelijke uitrusting (zoals een kwalitatief beeldscherm en ergonomische bureaustoel). Veel thuiswerkers zijn geïsoleerd van collega’s met gevolgen voor de mentale gezondheid, maar ook voor de mogelijkheid om misstanden met collega’s of de vakbond te bespreken.

Ondertussen loopt de werkloosheid hard op. Massaontslagen zijn aan de orde van de dag en veel mensen zitten in onzekerheid over hun toekomst.

Veel flexwerkers en zzp’ers zitten zonder inkomen en zijn aan hun lot overgelaten.

Wij eisen:

 • Verhoging van de WW tot 100% van het loon en voor de volledige duur van de werkloosheid door een toelage van de overheid
 • Volledige doorbetaling bij ziekte: geen 70% maar 100% van het loon, geen wachtdagen, betaald door werkgever. Werkers met kwetsbare gezondheid die niet kunnen thuiswerken worden ziekgemeld en krijgen 100% van het loon doorbetaald
 • De pandemie mag geen excuus zijn voor verslechtering van arbeidsvoorwaarden en ook de rechten van thuiswerkers moeten worden beschermd
 • Scherpe controle op hygiëne en afstand houden op de werkplekken
 • Niemand mag zijn woning verliezen: garantiefonds van de overheid voor wie de huur niet kan betalen. Iedereen heeft recht op een woning, ook dak- en thuislozen, arbeidsmigranten en vluchtelingen, daarom: schrappen verhuurdersheffing, investeringen in sociale woningbouw, prijscontroles en bovengrenzen aan de huur in de vrije sector (NCPN en CJB strijden ook voor onteigening van de grote vastgoedbazen).

 

Scholieren en Studenten

Scholieren en studenten (mbo, hbo en wo) zitten in grote onzekerheid. Vooral veel studenten moeten het grotendeels doen met online lessen, terwijl dat geenszins een vervanging kan zijn voor fysiek onderwijs. Veel studenten kunnen hun stage of onderzoek niet uitvoeren en lopen grote studievertraging op. Er wordt grove inbreuk gedaan op de privacy van studenten door onderwijsinstellingen die als ‘big brother’ meekijken via webcam, microfoon en soms zelfs webbrowser.

Wij eisen:

 • Compensatie van lesgeld en collegegeld (we strijden ook voor afschaffing; onderwijs is een recht en moet gratis zijn)
 • Extra toelage in kosten levensonderhoud voor studenten (mbo t/m wo) die studievertraging oplopen
 • Maatregelen op onderwijsinstellingen zodat studenten meer – maar ook veilig – fysiek les kunnen krijgen (kleinere klassen, gratis beschikbaar stellen van mondkapjes, regelmatige reiniging lokalen, verhoging frequentie openbaar vervoer etc.)
 • Daarvoor is ook nodig: aannemen docenten en schoonmaakpersoneel, iets wat sowieso al nodig was!
 • Opschalen openbaar vervoer zodat drukte wordt vermeden en aannemen ov-personeel in vaste dienst in plaats van massaontslagen
 • De pandemie is geen excuus voor inbreuk op de privacy van studenten

 

Zorg onder druk

De zorg staat onder grote druk. GGD’s kunnen hun taken niet aan en hebben onvoldoende capaciteit om zelfs mensen met symptomen tijdig te testen – terwijl private laboratoria ondertussen rijk worden door peperdure coronatests aan te bieden. In de ziekenhuizen wordt opnieuw de reguliere zorg afgeschaald, wat wederom grote gevolgen kan hebben voor de volksgezondheid. Er is zelfs schaarste aan de benodigde medicijnen om coronapatiënten te helpen.

Deze situatie komt door jarenlange privatiseringen, decentralisatie en bezuinigingen op de zorg (ter indicatie: sinds 2003 is het aantal ziekenhuizen met meer dan 20 gedaald en het aantal ziekenhuisbedden met meer dan 20%; het aantal IC-bedden relatief aan de bevolking in Nederland is een van de laagste in Europa).

Wij eisen:

 • Neem mensen aan in de zorg (in vaste dienst) en open de ziekenhuizen die de afgelopen jaren zijn gesloten!
 • Verbeter de lonen en arbeidsvoorwaarden van de werkers in de zorg!
 • Nationaliseer private zorgverlening, farmaceutische industrie en gerelateerde sectoren!
 • Stel prijscontroles in op middelen voor zorg en hygiëne!

 

Coronabeleid zwak en tegenstrijdig

Daarbovenop is het coronabeleid van de regering zwak en tegenstrijdig. Zo staat de regering maandenlang te verkondigen dat mondkapjes ‘niet werken’ – tegen de adviezen van wetenschappers en de Wereldgezondheidsorganisatie in – en vervolgens worden ze toch verplicht gesteld. Ook bleek het standpunt dat zorgpersoneel in verpleeghuizen geen mondkapjes hoefde te dragen achteraf gebaseerd te zijn op het tekort aan beschermingsmiddelen in plaats van medische overwegingen. Mensen voelen zich terecht belazerd. Dit voedt wantrouwen onder de bevolking en zelfs complottheorieën over dat de gezondheidsmaatregelen onnodig zouden zijn omdat het virus niet zou bestaan of ongevaarlijk is.

De tegenstrijdigheid van het regeringsbeleid komt echter niet doordat het virus ongevaarlijk zou zijn. Het komt doordat de burgerlijke regeringen nooit de moeite hebben genomen voorbereidingen te treffen voor een eventuele pandemie en in plaats daarvan enorm hebben bezuinigd op de zorg. Nu die pandemie er is ontbreken de noodzakelijke voorbereidingen om het virus te bestrijden (zelfs tekorten aan basale beschermingsmiddelen voor zorgpersoneel) en worden voortdurend de belangen van het kapitaal boven de volksgezondheid gesteld.

De verspreiding van het virus wordt door de regering gepresenteerd als onvermijdelijk. De regering zet in op een strategie van de verspreiding ‘maximaal controleren’ zodat ‘de zorg niet wordt overbelast’. Feitelijk betekent dit: steeds minimale maatregelen nemen zodat de economie blijft draaien. Ondertussen is het duidelijk dat dit beleid op alle fronten faalt. De ziektecijfers overtreffen alle records, het aantal doden relatief aan de bevolkingsgrote is erg hoog in vergelijking met andere landen, en een tweede lockdown zal misschien nodig zijn als de verspreiding escaleert met grote economische en sociale gevolgen.

Wij eisen: het beleid van ‘maximaal controleren’ is ‘gecontroleerd mensen laten sterven’; zet in op een strategie van volledig indammen van COVID-19!

 

Afbraak democratische rechten

De corona-uitbraak wordt gebruikt als excuus voor afbraak van democratische rechten en uitbreiding van het repressieapparaat. Het gaat hierbij niet alleen om de ‘coronawet’ die de regering en onverkozen instanties bevoegdheden geven zonder democratische controle. Het gaat ook om maatregelen die al voor de corona-uitbraak werden voorbereid, zoals pepperspray en wapenstokken voor boa’s (die de afgelopen jaren steeds meer taken van politieagenten moeten overnemen omdat ze minder betaalt krijgen, terwijl zij daar niet voor uitgerust of opgeleid zijn), inzet van het leger voor civiele taken, afzwakking van de onderzoeksprocedure bij politiegeweld en verminderde straffen voor gewelddadige politieagenten, en de mogelijkheid om organisaties te laten verbieden door de minister (dus zonder tussenkomst van een rechter en rechtsproces). De corona-uitbraak mag onder geen beding worden gebruikt als excuus voor het inperken van politieke rechten of uitbreiding van het repressieapparaat van de burgerlijke staat!

Wij eisen:

 • Geen extra bevoegdheden voor ministers of onverkozen instanties zonder parlementaire controle
 • Ontwapen alle boa’s en geef ze geen (politie-)taken waar ze niet voor zijn uitgerust en opgeleid
 • Onafhankelijke onderzoeksprocedure bij politiegeweld en dezelfde straffen voor agenten als voor burgers

 

Strijd hard nodig

De regering is zeker niet uit zichzelf bereid de bovenstaande maatregelen te nemen die in het belang zijn van de werkende mensen en de jeugd. Daar zal strijd voor nodig zijn, en het is dus belangrijk dat de strijd tijdens de pandemie niet alleen wordt voortgezet, maar versterkt!

De regering heeft al deze maanden immers laten zien dat alleen het grootkapitaal kan rekenen op ruimhartige steun: tientallen miljarden aan subsidies, leningen, belastingvrijstellingen en aanbestedingen. De rekening zal op het boordje van de arbeidersklasse komen te liggen. De regering zal proberen bezuinigingsmaatregelen zoveel mogelijk uit te stellen tot na de verkiezingen. De gevolgen van deze nieuwe kapitalistische economische crisis (alweer de derde in 21ste eeuw) zullen de komende jaren hard aankomen bij de arbeidersklasse.

Ondertussen nemen ook de tegenstellingen toe tussen imperialistische machten die onderling strijden om de controle over grondstoffen, transportroutes, markten en zelfs vaccins. Er is een reëel gevaar op imperialistische interventies en zelfs oorlogen in verschillende delen van de wereld.

Het wordt steeds duidelijker dat het kapitalistische systeem tegen haar grenzen aanloopt en niets meer te bieden heeft voor de arbeidersklasse en jongeren. Meer dan ooit is het nodig te strijden voor een maatschappij zonder armoede, onzekerheid, uitbuiting en oorlog, voor het socialisme-communisme!

 

De NCPN en CJB betuigen hun diepgevoelde medeleven aan de gezinnen en andere naasten van mensen die zijn overleden door corona, of door de gevolgen van de uitbraak en het inadequate regeringsbeleid.

 

Partijbestuur NCPN

Algemeen Bestuur CJB