‘Hun strijd, onze strijd, internationale solidariteit!’ Deze strijdkreet is al jaren oud, maar juist nu weer zeer actueel! De strijd van de schoonmakers, de WSW’ers, de leraren, de thuiszorgmedewerkers en anderen in Nederland, de werkers in Griekenland, Portugal en in vele andere landen is ook onze strijd. Het is de strijd tegen onrecht en bezuinigingen, de verkwanseling van de restanten van ons sociaal stelsel, de perverse verrijking aan de top en het vergokken van onze pensioenen op de beurs. Deze strijd is niet nationaal, maar juist internationaal. De werkers in Griekenland en Portugal hebben dezelfde belangen als de werkers in Nederland. Deze strijd staat centraal op de 1 mei-viering van de NCPN Twente in Enschede.

Mark Jan Smit

Deze 1 mei-viering staat in het licht van belangrijke ontwikkelingen op nationaal en internationaal niveau. ‘Over de afgelopen weken springen twee dingen in het oog’, vertelt Corry Westgeest, voorzitter van NCPN Twente: ‘het vallen van het kabinet en het slopen van de vakbond’. Daarnaast wordt de volle omvang van de crisis voor met name de Zuid-Europese landen voelbaar. In Griekenland, Portugal, Spanje en Italië broeit het. Maar ook in Nederland wordt de crisis steeds meer voelbaar: bevriezing van de lonen, ontslaggolven en de pensioenfondsen die onder druk staan. Maar we zien ook de memorabele staking van de schoonmakers, waarin zij de overwinning behaald hebben!

Daarom zijn twee schoonmakers en kaderleden van FNV Bondgenoten uit Groningen de bijzondere gasten van deze 1 mei-viering: Paula Groenboom, schoonmaker bij DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs), gekozen in  het schoonmaakparlement en voorzitter van het stadsbestuur in Groningen, en Henk Koekoek, werkzaam bij Asito als treinschoonmaker bij NedTrain. Beiden stonden in het middelpunt van de strijd tijdens de lange staking. ‘Paula als denker en organisator en ik als echte uitvoerder’, aldus een strijdbare Koekoek.

‘Een leraar voor ons’
Halverwege april hebben de schoonmakers na vijftien weken staken de overwinning behaald. Er is een akkoord met de werkgevers bereikt. En dat is een bijzondere prestatie, want lang zat er geen beweging in en lieten de werkgevers zich leiden door een tomeloze arrogantie. Hoe doorbreek je deze macht? Want de ‘mensen zijn bang voor de baas’, heeft Koekoek vaak ervaren. Het is hard werken. Groenboom: ‘Ik ging gewoon sneaky bij iedereen langs tot iedereen lid was. Het gebouw heeft 24 verdiepingen dus je valt niet zo op’. Koekoek vervolgt: ‘We hebben vier weken rondgetoerd met de camper van de bond om de leden te organiseren. Je moet er wat voor over hebben!’

Groenboom geeft de belangrijkste actie-eisen weer: loonsverhoging, eindejaarsuitkering en respect. ‘Je wilt erbij horen als schoonmaker en niet als minderwaardig gezien worden, zoals dat bij DUO nu het geval is.’ Het duidelijke recept van Koekoek luidt: ‘Organiseer je, strijd met elkaar en dan bereik je heel veel!’ En dat hebben de schoonmakers bewezen. Dit brengt Paul Tenbusche van de Duitse zusterpartij DKP tot de woorden: ‘De schoonmakers zijn een leraar voor ons’.

Eenheid en solidariteit
De strijd van de schoonmakers is een grote inspiratiebron voor iedereen die strijdt tegen onrecht en uitbuiting. Juist deze strijd staat centraal op de Dag van de Arbeid. ‘De strijd is gebaseerd op de theorie van Karl Marx over de bevrijding van de mens van de arbeidersuitbuiting, en dit kan alleen onder het socialisme’, aldus Westgeest. Gelukkig is er binnen de Abvakabo ook weer aandacht voor 1 mei. De bond heeft een oproep gedaan voor een 1 mei-actie: ‘Alarmcode rood’: in rode kleding naar het werk en om twee minuten voor twaalf zoveel mogelijk lawaai maken.

De Dag van de Arbeid is natuurlijk ook een feestdag. En daarom is er ruimte voor muziek. Het ‘1 mei-lied’, het ‘Solidariteitslied’ en uiteraard ‘De Internationale’ worden gezongen. Daarnaast verzorgen twee jonge kameraden van de CJB- afdeling Overijssel een fraaie muzikale sessie met onder andere enkele strijdliederen.

Maar we vieren de Dag van de Arbeid niet voor niets! Westgeest zegt daarom ook ‘dat je alleen door machtsvorming, met eenheid en solidariteit je eisen binnen kunt halen. Gelukkig denken veel meer mensen in Nederland zo. Het beste bewijs zijn de schoonmakers en deze groep bewuste vakbondsmensen groeit!’

Hun strijd, onze strijd, internationale solidariteit!