De NCPN en CJB veroordelen de anticommunistische resolutie die het Europees
Parlement 19 september heeft aangenomen ‘over het belang van Europese
herinnering voor de toekomst van Europa’. Het doel van de resolutie is om het
verbod op communistische symbolen en partijen dat geldt in sommige landen
van de EU te legaliseren en als voorbeeldbeleid te stellen.

Deze resolutie bewijst opnieuw dat het anticommunisme een kernwaarde is van
de EU. Deze anticommunistische resolutie en andere recente maatregelen van
de EU tegen de arbeidersbeweging (waaronder de afbraak van vakbondsrechten)
gaat samen met het asociale beleid van de EU waarmee sociale verworvenheden
worden afgebroken.

In de resolutie wordt het communisme en het fascisme aan elkaar gelijkgesteld
en wordt de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog volledig verdraaid. De
resolutie gaat zelfs zo ver dat het de Sovjet-Unie voorstelt als een bondgenoot
van Nazi-Duitsland en wekt de indruk dat de Sovjet-Unie de oorlog mede heeft
veroorzaakt.

Vóór deze anticommunistische resolutie stemden de fracties in het Europees
parlement van PvdA, VVD, CDA, FvD, GroenLinks, D66, ChristenUnie en 50+.
Alleen de Europarlementariër van de Partij voor de Dieren stemde tegen.

Hoe zeer de burgerlijke politieke partijen en de EU ook proberen de geschiedenis
te herschrijven met dit soort resoluties, ze kunnen de historische waarheid niet
verhullen. De CPN stond voorop in de organisatie van het verzet tegen de
fascistische bezetting, net als de communistische partijen in alle andere bezette
landen. De Sovjet-Unie leverde de beslissende bijdrage aan het verslaan van de
nazi’s, waarbij miljoenen mensen hun leven opofferden. De gelijkstelling van het
communisme met het fascisme is absurd en staat haaks op de historische feiten.

Partijbestuur van de NCPN
Algemeen Bestuur van de CJB