Redactie

Hieronder publiceren we de verklaring van het Wereldvakverbond voor 1 mei 2021.[1]

Het Wereldvakverbond, dat 105 miljoen werkers in 133 landen vertegenwoordigt, brengt een warme, militante en internationalistische groet aan de werkers van de wereld ter gelegenheid van 1 mei 2021; deze belangrijke dag voor de werkende klasse wereldwijd. Elke reflectie, actie en strategie van het WVV heeft de belangen van de werkende klasse als enige drijfveer – zeker in deze moeilijke tijden voor de werkers en de bevolking van de wereld. Het jaar 2021 zal het jaar zijn van de voorbereiding van het grootste vakbondsevenement ter wereld: het 18e WVV Congres.

De COVID-19 pandemie laat diepe sporen na in de levens en acties van werkers van over de hele wereld. Onze klasse rouwt om miljoenen verloren levens wereldwijd. Onze beweging stuit op ongekend moeilijke omstandigheden, die echter ook aantonen dat klassenbewuste vakbonden veelomvattender moeten zijn en het gehele leven van de werkers als uitgangspunt moeten hebben: hygiëne en veiligheid van de werkplek, toegang tot voedsel en water van goede kwaliteit, toegang tot goed en veilig onderwijs voor onze kinderen en toegang tot gratis publieke gezondheidszorg voor iedereen.

In alle kapitalistische landen stelde de heersende klasse alles in het werk om haar enorme winsten veilig te stellen, en om de winstgevendheid van bedrijvengroepen en monopolies onder de omstandigheden van de pandemie te verzekeren. Anderzijds zagen de werkers in dat de werkende klasse alleen zichzelf kan redden, toen onze dokters en zorgpersoneel overbelast en wel een zelfopofferende strijd leverden voor onze gezondheid, terwijl het kapitalisme geen plan had of wilde maken voor de bescherming van de volksgezondheid.

Ook hebben we in het geval van de COVID-19 vaccinatiecampagne met eigen ogen kunnen waarnemen welke betekenis het ontwikkelen, produceren en verspreiden van vaccins krijgt in de handen van farmaceutische bedrijven – dat wil zeggen, met een winstoogmerk en niet met het doel om aan de behoefte van de bevolking te voldoen. Wij tolereren geen situatie waarin de mensheid haar doden telt, waar gehele bevolkingen geen toegang hebben tot vaccins die al bestaan vanwege economische en geopolitieke concurrentie tussen staten en tussen bedrijven. Dit is één van de fundamentele conclusies nu, een jaar na de uitbraak van de pandemie.

Welk publiek belang wordt gediend door het bestaan van farmaceutische bedrijvengroepen die gebruikmaken van wetenschappelijk onderzoek en enorme staatssteun, maar alleen vaccins en medicijnen ontwikkelen als ze daarvoor direct financieel beloond worden? Die produceren op basis van rendement; die hun producten alleen geven aan wie ervoor kan betalen; en de patenten en intellectuele eigendomsrechten voor zichzelf houden?

De COVID-19 pandemie heeft een nieuwe internationale economische crisis veroorzaakt die diepgaander en meer gesynchroniseerd is dan die van 2008-2009. Hoewel de heersende klasse en haar dikbetaalde bedienden de strijd tegen de pandemie (die inderdaad leidde tot een plotselinge vermindering van productie, transport, etc.) als directe oorzaak van de crisis betitelen, toont de realiteit ons dat de werkelijke oorzaak dieper ligt. Deze crisis is, net als alle andere, het resultaat van een werkwijze die inherent is aan een systeem dat de mensheid niets meer te bieden heeft. De recessie, die al in 2019 begon, belicht de enorme overaccumulatie van kapitaal; er is zoveel kapitaal opgestapeld dat het niet meer opnieuw gerekapitaliseerd of geïnvesteerd kan worden om voldoende winst te verzekeren.

1 mei poster van het Wereldvakverbond.

Het Wereldvakverbond (WVV; in het Engels bekend als World Federation of Trade Unions of WFTU) is de internationale organisatie van klassengeoriënteerde vakbonden. Lees hier meer over het WVV.

Het is duidelijk geworden dat de vijanden van de werkende klasse, zelfs temidden van deze crisis, proberen de hoge rekening van de crisis op de werkers af te wentelen. Nu al worden er in een reeks landen wetten aangenomen die tegen de belangen van de werkers zijn. Opnieuw wordt de aanval ingezet op de verworvenheden van de werkende klasse. Er worden nieuwe vormen van werk gepromoot die de uitbuitingsgraad van de werkers werkende klasse vergroot en die vakbondsvrijheden en rechten van mensen beperkt.

Tegelijkertijd worden wereldwijd de oude oorlogsgebieden opnieuw geactiveerd, terwijl inter-imperialistische conflicten nieuwe oorlogen dreigen voort te brengen. Dit terwijl de oorlogen die reeds gevoerd worden niet alleen veel mensenlevens hebben gekost, maar ook miljoenen mensen hebben gedwongen hun thuis achter te laten en te vluchten naar andere landen. Zo zijn toegenomen migranten- en vluchtelingenstroom veroorzaakt.

Het WVV is trots op haar leden en vrienden van over de hele wereld. In de voorbije periode was er geen uithoek van deze planeet die niet geraakt is door actie en strijd van de werkende klasse, met de bij het WVV aangesloten bonden voorop in de strijd. In de frontlinies van de pandemie, in de sociale strijd en in de klassenstrijd. Van de grootse boerenstakingen die heel India aangrepen, de mobilisaties van het gezondheidspersoneel in Europa, de strijd van de arbeidersklasse in Costa Rica tegen het IMF, de mobilisaties van Indonesische werkers tegen de Omnibus-wet, de nationale actiedagen in Peru voor hygiëne en veiligheidsmaatregelen, de strijd van werkers in de detailhandel in de Verenigde Staten, tot aan de mobilisaties van werkers in de kunstsector en hun bezetting van de theaters in Frankrijk.

Hoe hard de heersende klasse ook probeerde ons een doodse stilte op te leggen, wij werkers hebben niet gehoorzaamd. Het WVV heeft klaargestaan om al deze mobilisaties te organiseren en te politiseren voor zo ver als mogelijk.

Onder de huidige omstandigheden van een diepe economische crisis van het kapitalisme en felle competitie tussen de verschillende imperialistische machtsblokken over de heerschappij van nieuwe markten, is ons sterkste wapen internationalisme en solidariteit. Geen enkele werker mag alleen staan. Wij staan aan de kant van heldhaftig Cuba. Wij eisen de onmiddellijke vrijlating van Palestijnen in de kerkers van Israël. Wij betonen onze solidariteit aan de bevolkingen van Venezuela, Syrië en Libanon. Ieder volk heeft het recht om democratisch en in vrijheid zijn eigen heden en toekomst te bepalen zonder imperialistische inmenging. Wij verwerpen de pogingen van de NAVO om opnieuw oorlog te ontketenen in Oekraïne en de Zwarte Zee.

Het WVV roept ook op deze 1 mei haar leden op om te mobiliseren, initiatief te nemen en hun acties te vieren, op de werkplaatsen en daarbuiten, met onze slogan voor dit jaar:

Hoop ligt in onze strijd

Voldoening van de behoeften van werkers

Gratis en veilige vaccins voor iedereen

Lang leve 1 mei!

Lang leve de internationale solidariteit!

Secretariaat van het Wereldvakverbond

[1] Oorspronkelijke verklaring in het Engels: http://www.wftucentral.org/wftu-poster-may-day-2021/