Algemeen Bestuur

De CJB hield recentelijk haar 9e Algemene Ledenvergadering (ALV). De ALV is het hoogste orgaan van de CJB en legt de koers vast voor de komende jaren, na uitgebreide discussie waar alle leden bij betrokken zijn (lees hier meer over de 9e ALV). We publiceren hier de belangrijkste documenten die door de ALV zijn vastgesteld: het politiek besluit en de nieuwe statuten voor de CJB.

In het politiek besluit worden de huidige internationale en binnenlandse ontwikkelingen geanalyseerd, en worden de taken voor de CJB in de komende jaren uiteengezet. Die taken zijn uitgekristalliseerd in enkele concrete resoluties aan het eind.

Op deze ALV zijn ook nieuwe statuten vastgesteld. De statuten bepalen het karakter en de doelen van de CJB, evenals de regels voor het functioneren van de organisatie. De statuten definiëren de rechten en plichten van de individuele leden en de organen van de CJB. De nieuwe statuten bevatten een inleiding waarin beknopt de uitgangspunten en principes van de CJB zijn uiteengezet.

9e ALV CJB - Statuten (PDF)


PDF: 9e ALV CJB – Statuten  – download hier

De nieuwe statuten van de CJB vastgesteld op het 9e ALV in november 2020. In dit document vind je de organisatorische grondslag van de CJB.

9e ALV CJB - Politiek Besluit (PDF)


PDF: 9e ALV CJB – Politiek Besluit  – download hier

De politieke besluiten van het 9e ALV van de CJB uit november 2020. In dit document vind je de politieke doelstellingen van de CJB voor de bestuursperiode 2021 t/m 2023.