Frederik Roșu

Zondag 23 februari organiseerden de CJB en NCPN voor de derde keer de herdenking en viering van de Februaristaking. Aan de hand van sprekers en verschillende culturele bijdragen werd er stil gestaan bij de staking die de toenmalig illegale Communistische Partij van Nederland (CPN) organiseerde tegen de nazi-bezetting en de vervolging van Nederlandse Joden.

25 en 26 februari 1941 trokken duizenden georganiseerde arbeiders de straten op in verzet tegen de Duitse bezetter. De noodzaak van actie tegen het nazi beest werd nogmaals benadrukt toen tijdens de eerste razzia in Amsterdam 400 joden werden gearresteerd en gedeporteerd. De grootschalige onvrede onder de Nederlandse bevolking werd door de CPN omgezet in een daad van georganiseerd verzet tegen de bezetter. Trampersoneel, fabrieksarbeiders en staalwerkers legden onder andere het werk neer in solidariteit met de joodse landgenoten. De staking werd hardhandig neergeslagen. Negen mensen werden door de SS-politie de dood in gejaagd en na afloop zouden er nog vele communisten gearresteerd en geëxecuteerd worden.

Tijdens de herdenking en viering werd stil gestaan bij het unieke karakter van de Februaristaking in de Europese wereldoorlogsgeschiedenis. Ook werd het belang van een aparte viering benadrukt. Tijdens de Koude Oorlog werd de rol van communisten bij de staking zo goed als verzwegen. Tegenwoordig doet de depolitiseerde ‘officiële’ viering nog steeds geen eer aan de talloze arbeiders, communisten en hun ideologie die het verzet mogelijk maakte. De Europese Unie gaat zelfs zover als de ideologie die het nazisme verslagen heeft, het communisme, op één hoop te gooien met het fascisme met hun zogenoemde “Europese herdenkingsdag voor de slachtoffers van het stalinisme en het nazisme”. Een smet op het nalatenschap van alle communisten binnen en buiten Nederland die hun leven gegeven voor de vrijheid.

Naast terugblikken op het verleden werd het evenement ook gebruikt om huidig antifascisme onder de loep te nemen. Zo wordt in de burgerlijke beweging de strijd tegen fascisme en racisme losgekoppeld van de strijd tegen de oorzaak van zulke reactionaire opvattingen, het kapitalistische systeem. Het is aan ons als communisten om de brug te slaan tussen deze verschillende strijdthema’s en ze te koppelen aan de strijd voor het socialisme-communisme.

Het evenement werd verder verrijkt met verhalen van kameraden die in het heden en/of verleden zich ingezet hebben binnen de communistische beweging. Zij inspireerden ons met verhalen over actie en winst. De strijd die wij als communisten voeren wordt al voor vele generaties over de hele wereld gevoerd. Communisten staan hierom nooit alleen.

Ter afsluiting van de dag werd een mars gelopen naar de Noordermarkt waar de staking destijds door de CPN uitgeroepen werd. Er werd hier een krans en bloemen gelegd door de CJB en de Communistische Jeugd van Griekenland (KNE). Zo kwam een inspirerende en mooie dag ten einde.

Onze strijd gaat door, voorwaarts en niet vergeten!

De FNV organiseert net als ieder jaar ook een herdenking voor de Februaristaking in de Stopera (Amstel 1, Amsterdam) op 25 februari (14:30, Raadszaal). Daar zal er ook een stand van de NCPN/CJB zijn.