NCPN en CJB solidair met de lerarenstaking

Al jaren horen we over het tekort aan leraren op de basisschool. Dat tekort zou oorzaak zijn van de te grote klassen in het basisonderwijs. Grote klassen die zorgen voor hoge werkdruk bij de leraren en die de kwaliteit van het onderwijs bedreigen. Door het verdwijnen van scholen voor speciaal onderwijs komen er steeds meer leerlingen naar het basisonderwijs die een bijzondere aanpak vragen. De noodzakelijke extra energie en vakwerk, want er zijn onvoldoende middelen voor extra begeleiding, verhogen de werkdruk voor de leraar nog meer.

Voldoende geld naar onderwijs!

Alle partijen beloofden in hun verkiezingsprogramma extra geld voor onderwijs. Onderwijs biedt de voorwaarden en het ‘gereedschap’ aan de toekomstige werknemers om de steeds snellere veranderingen in het arbeidsproces te kunnen bijhouden. Toekomstige werkgevers zullen dat van hun werknemers eisen. Zelf willen die kapitalisten daar echter niets aan bijdragen, getuige hun inspanningen (zie de ‘Panama-papers’) zo weinig mogelijk belasting te betalen.

Bijna alle partijen en werkgevers beweren ook voor de vrije markt te zijn. Die marktwetten stellen echter dat als het aanbod krap is de prijs omhoog dient te gaan. Daar zijn ze inderdaad voor behalve als het om de arbeidsmarkt gaat. De tekorten aan leraren leiden niet tot betere salarissen. Integendeel, ze moeten steeds harder werken voor minder salaris, want anders kan het onderwijs straks niet worden verkocht ‘op de markt’.

Bijna alle partijen en werkgevers beweren ook voor de vrije markt te zijn. Die marktwetten stellen echter dat als het aanbod krap is de prijs omhoog dient te gaan. Daar zijn ze inderdaad voor behalve als het om de arbeidsmarkt gaat. De tekorten aan leraren leiden niet tot betere salarissen.

Recht op goed salaris

Toch hebben de leraren in het basisonderwijs allen recht op een hoger salaris. Ze verdienen minder dan de leraren in het voortgezet onderwijs en de mbo’s. Maar ze hebben wel, net als hun collega’s, een hbo-studie achter de rug. Voor het salaris van een leraar in het basisonderwijs zouden de meeste afgestudeerde hbo’ers in het geheel niet aan de slag gaan.

Voor het salaris van een leraar in het basisonderwijs zouden de meeste afgestudeerde hbo’ers in het geheel niet aan de slag gaan.

Gelukkig zijn er echter mensen met passie en bevlogenheid om onze kinderen op te leiden. Van die passie maakt de overheid misbruik. De regering gaat ervan uit dat die leraren toch niet gaan staken. Bovendien, aldus voormalig staatssecretaris Dekker, hebben de leraren in het basisonderwijs het veel makkelijker dan de leraren in de andere vormen van onderwijs.

Specifieke werksituatie in basisonderwijs

De staatssecretaris vergeet echter dat in het voortgezet onderwijs tussenuren bestaan en dat leraren een klas in de regel maar één lesuur zien. Een moeilijke klas is daarna weer weg. In het basisonderwijs heb je die klas de hele dag. Alle niveaus zitten door elkaar heen en iedereen verdient evenveel aandacht. Dat is zwaar. Geen wonder dat er zoveel burn-outs zijn in het onderwijs.

Een goed salaris voor alle leraren is een gerechtvaardigde eis van de leraren in het basisonderwijs. De regering wil daar niet aan en dus is het volkomen terecht dat de leraren als uiterste middel de staking inzetten. De leraren verdienen bovendien respect van de samenleving voor hun inzet en toewijding. Maar met respect koop je geen brood!

Een goed salaris voor alle leraren is een gerechtvaardigde eis van de leraren in het basisonderwijs.

Eisen voor de toekomst

De NCPN en CJB steunen deze actie van harte. Hogere salarissen zijn echter niet genoeg. Om onze toekomstige generaties goed op te leiden moeten ze alle kansen krijgen. Kleinere klassen en extra begeleiding voor leerlingen die dat nodig hebben. Geen fooi om het geweten te sussen. De NCPN en CJB eisen echte investeringen in het onderwijs. Dat kan als we de werkgevers meer belasten en mee laten betalen voor de opleiding van hun toekomstige werknemers.

Steun de stakers!

Wij ondersteunen alle eisen die het onderwijspersoneel stelt aan de overheid om de problemen in het onderwijs aan te pakken en de status van het leraarsberoep te verhogen. Als NCPN-CJB hebben wij al onze leden aangespoord om de petitie van PO in Actie te ondertekenen. Het wordt tijd dat het onderwijspersoneel krijgt waar zij recht op heeft.

Wij roepen iedereen op om de petitie te tekenen en solidair te zijn met het onderwijspersoneel en hun eisen te ondersteunen!