Begroeting SDAJ: “een mooie toekomst en succesvolle strijd gewenst”

Tijdens het geslaagde zomerkamp afgelopen september ontving de CJB internationale gasten, waaronder de Socialistische Duitse Arbeidersjeugd (SDAJ). Behalve dat SDAJ-vertegenwoordigers deelden hoe de studentenstrijd verloopt in Duitsland, brachten zij ook een mooie groet aan de CJB. De opdracht voor communisten in Nederland is namelijk groot, maar “wees verzekerd dat de SDAJ achter jullie staat in deze strijd”, luidde de inspirerende en kameraadschappelijke boodschap.

Lees verder

Het klimaat heeft geen aandacht nodig maar strijd

Een golf van nieuw klimaatactivisme vindt momenteel plaats op verschillende plekken in Europa, waarbij met name beroemde kunstwerken het doelwit zijn. Activisten uit de hoek van de relatief nieuwe actiegroep ‘Just Stop Oil!’ gooien met bijvoorbeeld soep of lijmen zich vast. In Nederland was dit bijvoorbeeld bij het Meisje met de Parel van Johannes Vermeer het geval, en was er ook een talkshow gast die zich heeft vastgelijmd aan de tafel in de studio van het programma Jinek. Het lijkt een voortzetting van de ontwikkeling die klimaatactivisme de afgelopen jaren onder de vlag van Extinction Rebellion doormaakte. Bij die groep ging het vooral om blokkades en bezettingen, waarbij ook al vaak deelnemers zich vrijwillig lieten arresteren. De nadruk ligt erg op het op een vreedzame manier krijgen van veel (media) aandacht. Overigens lijkt het er tot nu toe op dat bij de recente acties er geen werkelijke schade is aangericht, omdat de schilderijen achter glas zaten. De boodschap van Just Stop Oil! is eenvoudig af te leiden uit hun naam: het gebruik van fossiele brandstof moet zo snel mogelijk stoppen.

Lees verder

Lopend Vuurtje: Onderbuik Nederland

Het is nog niet zo lang geleden dat Ongehoord Nederland uitgebreid het N-woord op de nationale televisie gebruikte, maar onderhand lijkt iedereen dat weer vergeten te zijn. In de tussentijd zei Thierry Baudet dat we geregeerd worden door reptielen, heeft Gideon van Meijeren een journalist geïntimideerd en maakte Ongehoord Nederland gewoon weer een nieuwe uitzending waarin Freek Jansen kwam vertellen dat mensen weg moeten. Een nieuwe dag, een nieuwe rel.

Lees verder

‘Totalitarisme’ – een anticommunistische theorie

Het anticommunisme is een essentieel onderdeel van de heersende ideologie onder het kapitalisme. Het is voor de burgerij van groot belang dat de onderdrukte klasse het communisme niet als alternatief ziet. Het anticommunisme verandert met de tijd. Eerst werden de communisten als autoritair beschouwd door de liberalen en anarchisten, daarna werd het communisme beschuldigd van het verspreiden van ‘judeobolsjewisme’ door de fascisten in de twintigste eeuw. Tegenwoordig is er een term die heel populair is om het communisme aan te vallen: het ‘totalitarisme’. In dit artikel wordt er gekeken naar de manier waarop het totalitarisme is gepopulariseerd en hoe deze theorie in de praktijk gebruikt wordt.

Lees verder

Archief