Nee tegen repressie en censuur op universiteiten!

Sinds de escalatie van de oorlog van de Israëlische staat tegen de Palestijnse bevolking komen veel studenten van Nederlandse universiteiten en hogescholen in actie tegen de apartheid en de genocide gepleegd door Israël. Echter worden deze studenten constant tegengewerkt en onderdrukt door universiteiten. De CJB spreekt zich ten zeerste uit tegen deze vorm van onderdrukking. Het is de hoogste tijd om onze solidariteit met de onderdrukte volkeren van de wereld te versterken, vanuit alle hoeken van de maatschappij!

Lees verder

Politiek Besluit en Resoluties van het 10e Congres gepubliceerd

In oktober en november vond het 10e congres van de CJB plaats. Bij het congres zelf en vooral bij de discussie die daar vooraanging zijn we stilgestaan bij de situatie waarin de arbeidersjeugd zich vind. De grote problemen die zij ondervindt, met name de verscherping van de tegenstellingen van het kapitalisme, de toenemende uitbuiting en de actuele dreiging van oorlog in het licht van de verscherping van de internationale tegenstellingen. Ondanks het feit dat er steeds meer jongeren in verzet komen tegen deze ontwikkelingen is de arbeidersbeweging nog steeds zeer zwak. Deze ontwikkelen tonen aan dat het kapitalisme jongeren niks meer te bieden heeft. Als jongerenorganisatie van de communistische partij, hebben wij de verantwoordelijkheid om het perspectief te bieden op het socialistische alternatief, om klassenbewustzijn te bevorderen en om de jeugd te betrekken bij de strijd voor een rechtvaardige samenleving.

Lees verder

Het Communistisch Manifest na 175 jaar nog altijd springlevend

Dit jaar is het 175 jaar geleden dat het Manifest van de Communistische Partij (1848), geschreven door Karl Marx en Friedrich Engels, het daglicht zag. Het inmiddels klassieke werk wordt door generaties communisten gelezen en gekoesterd, en nog altijd zijn er veel jongeren die het communistische gedachtegoed leren kennen dankzij dit 175 jaar oude boekje. Maar waarom is het Manifest, ooit geschreven als programma voor een socialistische organisatie in de negentiende eeuw, nog altijd relevant? We werpen een blik op de historische lessen uit de publicatie en de relevantie van het Manifest vandaag de dag.

Lees verder

Gelijk loon voor gelijk werk – schaf het jeugdloon af!

De nieuwste campagne van de FNV pleit voor de afschaffing van het jeugdloon voor jongeren tussen de 18 en 21 jaar onder de slogan ‘jeugdloon = halfloon’. Echter blijft een groot deel van de jeugd, zij jonger dan 18, nog te maken hebben met dit oneerlijke stelsel. Hiermee stelt de grootste Nederlandse vakbond een ‘halve eis’.

Lees verder

Archief