Warenproductie en socialisme

In het Politiek besluit dat de NCPN vaststelde op haar 7e Partijcongres, lezen we in de paragraaf over de ‘Studie naar de socialistische opbouw’ het volgende: “De NCPN verwerpt de theorie dat het socialisme een vorm van warenproductie (productie voor de markt) is…” In dit artikel gaan we beknopt in op de betekenis van deze zin. Wat is warenproductie? Hoe zit het met warenproductie onder het socialisme? Wat schreven Marx, Engels en Lenin hierover?

Lees Meer

Kapitalisme en geweld tegen vrouwen gaan hand in hand!

Op de Internationale dag tegen geweld tegen vrouwen op 25 november zijn CJB’ers uit meerdere afdelingen de straten opgegaan. In lokale comités werden er manifestaties en demonstraties georganiseerd, om te wijzen op het belang van de strijd tegen geweld tegen vrouwen en te laten zien dat deze strijd alleen samen kan gaan met de strijd voor het socialisme. Deze toespraak werd naar aanleiding van deze acties geschreven.

Lees Meer

Begroeting SDAJ: “een mooie toekomst en succesvolle strijd gewenst”

Tijdens het geslaagde zomerkamp afgelopen september ontving de CJB internationale gasten, waaronder de Socialistische Duitse Arbeidersjeugd (SDAJ). Behalve dat SDAJ-vertegenwoordigers deelden hoe de studentenstrijd verloopt in Duitsland, brachten zij ook een mooie groet aan de CJB. De opdracht voor communisten in Nederland is namelijk groot, maar “wees verzekerd dat de SDAJ achter jullie staat in deze strijd”, luidde de inspirerende en kameraadschappelijke boodschap.

Lees Meer

Archief